Contact

In contact met je gevoel

Haptotherapie gaat over bewust worden en bewust zijn van je gevoel en over persoonlijke ontwikkeling op dat gebied. Het is een toepassing van haptonomie, de leer van het gevoelsleven. In onze maatschappij - waar meestal de nadruk ligt op het verstand en op zakelijk, effectief en 'onder controle' zijn - is aandacht voor het gevoel nog geen standaard onderdeel van groei. Weten wat je wel en niet wilt, waar je voor gaat en staat en wie je echt bent op basis van je eigen gevoel is voor veel mensen niet vanzelfsprekend.

Haptotherapie is een manier om, in relatie met de ander, contact te maken met het eigen gevoelsleven. Het bestaat uit een combinatie van gesprekken, positie innemen ten opzichte van elkaar en aanraking. Ze worden afhankelijk van de situatie en ontwikkeling ingezet.
* Gesprekken helpen om situaties, ervaringen, reacties en gedrag
  te duiden en te verduidelijken;
* Positie innemen ten opzichte van elkaar (in een ruimte) creŽert
  bewustzijn van eigen gedragspatronen ten opzichte van andere
  mensen of situaties;
* Aanraking maakt helder hoe iemand de buitenwereld ervaart en
  daar op reageert.

De therapie kan houvast geven en helpen leren om je:
* (weer) thuis en op je gemak te voelen bij jezelf en anderen;
* bewust te zijn van de gevoelens en emoties die je ervaart, van
  signalen van je lichaam en van de keuze hoe ermee om te gaan;
* in relaties bewust te zijn van gevoelens en emoties van jezelf en de
  ander, maar ook van de manier waarop je deze laat zien, zodat de
  natuurlijke wisselwerking tussen jou en de ander kan herstellen
  en ontwikkelen.